Om vårt arbete

Om vårt arbete

Kyrkornas Secondhand är ett samarbete mellan Mälarökyrkan, Ekerö Pastorat, Färingsö församling och PMU.

Era hela och rena gåvor blir varor som köps hos oss. Allt överskott av pengar skickas till väl utvalda biståndsprojekt på olika platser i världen.

Vårt arbete vilar på en kristen grund och våra tre hörnstenar är att 1) bidra till bistånd, 2) uppmuntra återvinning, samt 3) vara en social mötesplats.


Kyrkornas Secondhand har under 2022 haft förmånen att förmedla
1 616 400 kr i bistånd:

Genom PMU (pingstmissionens utvecklingsarbete):
800 000 kr till Panzisjukhuset i DR Kongo.

Genom Mälarökyrkan:
235 000 kr – Shinyanga Polytechnical School, Tanzania
67 250 kr – Gakwende barnhem, Burundi
67 250 kr – A better home, Rumänien
10 000 kr – Cochabamba familjehem, Bolivia
10 000 kr – Sisters International
10 000 kr – ungdom i Afghanistan

Genom Färingsö församling:
65 000 kr – ACT internationell katastrofhjälp
62 500 kr – ACT P192 Hjälp till unga kvinnor, Etiopien
62 500 kr – församlingens diakoniarbete

Genom Ekerö pastorat:
120 000 kr – ACT P192 Hjälp till unga kvinnor, Etiopien
60 000 kr – församlingens diakoniarbete
20 000 kr – ACT Ukraina