Om vårt arbete

Om vårt arbete

Kyrkornas Secondhand är ett samarbete mellan Mälarökyrkan, Ekerö Pastorat, Färingsö församling och PMU.

Era hela och rena gåvor blir varor som köps hos oss. Allt överskott av pengar skickas till väl utvalda biståndsprojekt på olika platser i världen.

Vårt arbete vilar på en kristen grund och våra tre hörnstenar är att 1) bidra till bistånd, 2) uppmuntra återvinning, samt 3) vara en social mötesplats.


Kyrkornas Secondhand har under 2023 haft förmånen att förmedla
1 970 000 kr i bistånd:

Genom PMU (pingstmissionens utvecklingsarbete):
900 000 kr till Panzisjukhuset i DR Kongo.

Extra gåvor/projekt under 2023:
65 000 – Katastrofhjälp till Syrien/Turkiet
55 000 – Hjälp till Ukraina
50 000 – Världens Barn

Genom Mälarökyrkan:
300 000 kr – Skolbygge i Shinyanga, Tanzania
150 000 kr – Barnhem i Gakwende, Burundi

Genom Svenska Kyrkan, Färingsö församling:
155 000 kr – Katastrofhjälp
45 000 kr – Församlingens lokala diakoniarbete
25 000 – ACT jämställdhet och hälsa, i bl. a. Ukraina och Gaza

Genom Svenska Kyrkan, Ekerö pastorat:
150 000 kr – ACT klimat- och jämställdhetsarbete, Etiopien
75 000 kr – Ukraina